Ansvarlig redaktør: Øysein Ask 

ask snabela lakri.no  (snabela = @)

mobil: +47 907 64 111

redaksjon: +47 55 22 00 22Laksevåg kringkaster ved Ask & Co. Elektronikk,
mottok 8. desember vedtak om forlengelse av innholdskonsesjon til analog lokalradio i konsesjonsområde 12-05
av Medietilsynet. Utløpsdato 31.12.2026.

Laksevåg kringkaster har også mottatt innhjoldskonsesjn for å sende på mellombølgen, AM 1 314 kHz fra 2. februar 2024 til 31.12.2026
Senderen er plassert på Askøy og når Bergen og områdene rundt.  Det er også hørt med god signalstyrke på Kvalvåg på Stolmen.
Får å motta det signalet trenger man er mellombølgemottaker av god kvalitet som har en innebygget feritt antenne.
Noen biler har fremdeles moderne radioer som kan ta imot både FM og AM signaler samt DAB  (Digital Audio Broadcasting)