Laksevåg kringkaster skal være med å utnytte naturresursene som FM båndet er.
Det er forholdvis rimelig  å leie sendertid hos de aktørene som fremdeles har FM sendernett i Bergen.
Ved å starte en egen nisjeradio vil vi være med å bruke denne naturresursen til det ikke er bruk for den lenger.